Meld je aan voor de 22-06 workshop!

Klachtenregeling

Mocht je een klacht willen indienen die te maken heeft met mij, mijn praktijk en/of jouw sessie dan kun je contact met mij opnemen, telefonisch of via de mail, of je vult onderstaand klachtenformulier in. De gevraagde persoonsgegevens gebruik ik alleen om jouw klacht te behandelen en zal ik niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de procedure (voor meer informatie hoe ik omga met persoonsgegevens, zie de privacyverklaring op deze website).

De eerste stap is om in een gezamenlijk gesprek jouw klacht te bespreken en er samen uit te komen. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn dan kun je je klacht indienen bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT), waar ik als therapeut bij aangesloten ben. Dit is een door het VWS erkende en onafhankelijke geschillencommissie. Samen met een gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris zal worden getracht het geschil alsnog op te lossen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan de klacht worden ingediend bij de geschillencommissie.

Voor meer informatie en/of het indienen van een klacht bij GAT zie https://www.gatgeschillen.nl.


Klachtenformulier

    Spreekt bovenstaande je aan, of heb je vragen neem gerust contact op!