Meld je aan voor de 10-09 workshop!

Regressietherapie

Onverwerkte gebeurtenissen

Het uitgangspunt bij regressietherapie is dat klachten voortkomen uit onverwerkte gebeurtenissen. Gebeurtenissen die een negatieve lading hebben, en vaak traumatiserend zijn geweest. Als trauma’s niet verwerkt worden, dan zetten ze zich met bijbehorende emoties, gedachten en gevoelens vast in het systeem. Het kan daarmee leiden tot fysieke, mentale en emotionele klachten. Deze klachten kunnen generaties lang doorwerken, totdat iemand de pijn durft aan te kijken en te doorleven. Op dat moment kan er heling ontstaan, voor jou, en voorgaande en volgende generaties. In de therapie wordt met behulp van de aangegeven klachten en jouw biografie en die van je familie, dergelijke gebeurtenissen opgespoord en herbeleefd zodat de negatieve lading eraf gaat, en de impact ervan op jouw leven kleiner wordt of mogelijk zelfs verdwijnt. Met behulp van trance ga je terug naar onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden, ook als je hier zelf geen herinnering op hebt. Dit kunnen gebeurtenissen zijn uit je huidige leven, bijvoorbeeld je kinderjaren, of het eerste begin, je geboorte, je ouders of verdere voorouders. Met trance bedoel ik hier geen hypnose. Het betreft een gebeuren dat je zelf mogelijk dagelijks mee maakt, bijvoorbeeld als je tijdens een vergadering of een les zit te staren en even helemaal vergeet waar je bent, of als je helemaal wordt meegenomen door het lezen van een boek of het kijken van een film. Door trance kom je op een bewustzijnslaag waarin je een connectie hebt met alles wat er is geweest, dus ook met grootouders die je niet hebt gekend. Je hoeft er niet in te geloven, het is er ‘gewoon’, ook bij jou. Ik ben Maarten Oversier zeer erkentelijk dat ik dit voorouderlijk werk van hem heb mogen leren, en dat ik deze methode nu in mijn eigen praktijk kan inzetten.

Trauma’s

Trauma’s zorgen vaak voor conclusies en verbindingen die niet kloppen en levensgeluk soms in de weg staan. Een voorbeeld uit een trauma uit de kindertijd is dat je na een ruzie met je ouders, samen met je broertje vlucht van huis, en je broertje een ongeluk krijgt. Zo’n moment kan ervoor zorgen dat jij tot de conclusie komt dat ruzies tot ongelukken leiden. Het patroon dat je ontwikkelt zou  kunnen zijn dat je daardoor ruzies uit de weg gaat (in je relatie, je gezin, op je werk etc.), je jezelf niet uitspreekt, en je niet voor jezelf opkomt, want anders gebeurt er immers iets ongewensts. Hierdoor kun je klachten ontwikkelen, die jouw levensgeluk in de weg staan. Vaak is het inzicht in deze relatie tussen het ongeluk en jouw klachten al een start voor een verandering. Door terug te gaan naar deze gebeurtenis en deze te doorleven, kan de impact ervan verder worden verkleind en je klachten verminderen of mogelijk verdwijnen.

Spreekt bovenstaande je aan, of heb je vragen neem gerust contact op!